Velkommen til ”Projekt Unge med matematikvanskeligheder – Dyskalkuli”!

Projektet om dyskalkuli, der gennemførtes i perioden 2013-2016 med støtte fra Region Nordjylland, er nu afsluttet. Denne hjemmeside opdateres derfor ikke længere.

Slutrapporten fra projektet kan rekvireres fra Hjørring Gymnasium og HF-Kursus ved at sende en mail til bibliotekar Bo V. Rasmussen: RA@HJ-GYM.DK

Det opfølgende projekt ”Unge matematiksvage” har fokus på at forklare årsagssammenhænge til matematikvanskeligheder. Dette projekt, som også har opnået medfinansiering fra Region Nordjylland, gennemføres i perioden 2016-2018. Nærmere oplysninger om det igangværende projekt kan findes på www.matematikvanskeligheder.org. Hjemmesiden er stadig under opbygning, men forventes klar til februar 2017. Kontaktperson i dette projekt er projektleder Walther Rahbek: wrm@ah.dk